Om København

København er Danmarks hovedstad og er med 1.213.822 indbyggere (2012) landets største byområde, omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Centrum for byområdet udgøres af Københavns Kommune, der med sine 549.050 indbyggere (2012) er Danmarks mest befolkningsrige kommune. I hele den 3.030 km² store Hovedstadsregionen,[note 1] der også sammenfalder med Københavns lokaltrafikområde, bor ca. 1,9 millioner personer. Den danske hovedstad er desuden centrum for Øresundsregionen, der over tid ventes at udvikle sig til Nordens største metropolregion [Kilde mangler]. Øresundsregionen dækker 20.649 km2 i Danmark og Sverige og omfatter 2,5 mio. indbyggere(2010) i Danmark og 3,7 mio. indbyggere(2010) når også den svenske del af Øresundsregionen regnes med.
 
Byen ligger på Sjællands østkyst og strækker sig ind over dele af Amager. En række broer og en tunnel forbinder de sjællandske og amagerkanske bydele. Siden 2000 har København og Malmø været forbundet af Øresundsforbindelsen.

Læs evt. mere her http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn

Områdekort
Med kortet kan området ses i fugleperspektiv. Brug musen til at trække rundt og panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen. Brug + (plus) og - (minus) for at zoome ind og ud.

Vælg mellem kort- eller satellit-visning ved brug af knappen på kortet.


Street View

Med Street View kan du "gå en tur" i området og se, hvordan omgivelserne er - hvor langt der er til nærmeste café, supermarked, busstop m.m. Med kortet kan venner og familier, som måske bor langt væk, se hvor vi bor og vores omgivelser.

Har du lyst, kan du selv præge street view ved at lægge egne favoritfotos ind via Google - så vil dine fotos kunne vælges som alternativer, når andre klikker sig rundt her.